JONGleren in het verkeer

In 2013 voeren wij voor het zevende jaar het JONGleren in het verkeer project uit voor de Provincie Drenthe. Ook mogen wij weer verscheidene locaties bezoeken over diverse gemeentes in de provincie Overijssel.

Omschrijving van het project
“JONGleren in het verkeer” is een educatief verkeersproject speciaal ontwikkeld voor kinderen van nul tot en met vier jaar. Hierdor is het bij uitstek geschikt om te worden uitgevoerd op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
“JONGleren in het Verkeer” biedt handvatten om een goede verkeersopvoeding en –educatie van baby’s, peuters én hun ouders te organiseren.

DSC_1613

De praktische invulling van het project bestaat enerzijds uit het voorlichten van de ouders van jonge kinderen over de volgende thema’s:

  • de ontwikkelingsfasen in relatie tot verkeersopvoeding;
  • de gevaren van het verkeer en onveilige situaties;
  • voorbeeldfunctie van de ouders en imitatiegedrag van jonge kinderen;
  • veilig vervoer van jonge kinderen te voet, op de fiets en in de auto;
  • stimuleren van het gewenste gedrag bij jonge kinderen.

Anderzijds bestaat de invulling uit het begeleiden van leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met betrekking tot verkeersopvoeding en –educatie aan jonge kinderen. Met deze begeleiding en met behulp van een materialenkist worden op de locaties (minimaal) twee verkeersweken uitgevoerd.

Foto0023

Doel
Met “JONGleren in het Verkeer” willen we leidsters, ouders, verzorgers en de kinderen zelf laten beleven wat veilig bewegen in het verkeer inhoudt. De kern van het educatieve programma “JONGleren in het Verkeer” bestaat uit een themaweek over verkeer voor kinderen tot en met vier jaar op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en een informatiebijeenkomst voor de ouders/verzorgers.

Materialen
Ten behoeve van het programma “JONGleren in het Verkeer” is een “Materialenkist Peuters” samengesteld. Deze materialenkist bevat allerlei materialen om concrete verkeerseducatieve activiteiten met peuters op te zetten en uit te voeren.

Bij het project wordt een informatiemap geleverd waar uitgebreid stil wordt gestaan bij de manier waarop de kernactiviteiten en de projecten het best georganiseerd kunnen worden. Rondom deze twee kernactiviteiten zijn nog tal van aanvullende initiatieven mogelijk, zodat het basisprogramma uitgebreid kan worden tot een complete campagne, waarin naast de verkeersweek voor de peuters en een informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers ook allerlei extra voorlichtingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd. Daarmee wordt het bereik van het programma nog verder vergroot.

Foto0047